krapinti

krapinti
1 ×krãpinti (-yti), -ina, -ino žr. krapyti: 1. R, K Eidamas per bažnyčią, kunigas krãpina žmones . 2. Šiandien vėl krãpina nuo pat ryto Alk. Nors dar biskį krãpina, bet galiu jau drožt . | prk. tr.: Krapina (lieja, beria) ašaras iš akių Šk. 3. Benjaminas krapino – vis per padalkas ir per blauzdas – nežinia, ar su arklio uodega ar su kažkokia krapyla . 4. intr. prk. šauti: Griebiu už pištulės ir krapinu in antes . \ krapinti; apkrapinti; atsikrapinti; įkrapinti; iškrapinti; nukrapinti; pakrapinti; užkrapinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • krapinti — 2 krapìnti ( yti), ìna, ìno intr. 1. MŽ, R, N netvirtu žingsniu, apgraibomis eiti: Sena boba akla krapìna (čiupinėdama eina) J. Reik krapìnti ant vakarienės patamsiais J. Žmogus girtintelis tiesiai krapina ant tilto, par pusę išardyto Sz.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapinti — krapi̇̀nti vksm. Võs krapi̇̀na senẽlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkrapinti — 1 ×apkrãpinti tr. 1. K apšlakstyti: Kunigėlis apkrapina kapą švęstu vandeniu, pasako pamokslą J.Bil. Apkrapino kaip kunigas su šventintu vandeniu KrvP(Krtn). | refl.: Jis kiekvieną rytą su skustuvu skutasi ir apsikrapina rožių vandeniu rš. Tuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrapinti — 2 atkrapìnti ( yti Skr), intr. netvirtu žingsniu ateiti (apie seną, nesveiką, girtą ar aklą žmogų): Girtas atkrapìna J. Led atkrapinaũ, t. y. atėjau J. Ji atkrapino į gydytojų biurą, kad jie apžiūrėtų ją rš. Na, tegul jis mums tik dar kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsikrapinti — 1 ×atsikrãpinti krapijimu, šlakstymu atsiginti: Nuo velnio tiktai šventu vandeniu atsikrãpysi J(VšR). krapinti; apkrapinti; atsikrapinti; įkrapinti; iškrapinti; nukrapinti; pakrapinti; užkrapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrapinti — 1 ×iškrãpinti tr.; R48, N, LL290 iššlakstyti. krapinti; apkrapinti; atsikrapinti; įkrapinti; iškrapinti; nukrapinti; pakrapinti; užkrapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrapinti — 2 iškrapìnti intr. šiaip taip išeiti (apie seną žmogų): Su lazda da iškrapinù lauk Alvt. Jau lazdų reik, iki iškrapinì Alvt. krapinti; atkrapinti; įkrapinti; iškrapinti; nukrapinti; pakrapinti; parkrapinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapinimas — ×krãpinimas sm. (1) KII199 → 1 krapinti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraplenti — kraplenti, ẽna, ẽno žr. 2 krapinti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraplinti — kraplìnti, ìna, ìno žr. 2 krapinti: 1. Krsn. 2. refl. Kur tu kraplinies per kopėčias? Matai, esi mažas ir nupulsi PnmA. kraplinti; įsikraplinti; parkraplinti; persikraplinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”